magyar | english

Lezárult a RODOSZ első tematikus konferenciája!

A rendezvényen kb. 80 fő vett részt, és 30 előadás került bemutatásra, valamint az Aranymetszés 2013. Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat.

A leginnovatívabb téma díját, a napelemes Skagen órát Simon Levente előadónak ítélte oda a szakmai zsűri - A fraktáldimenzió érve a valószínűségi hálózatok egy innovatív algoritmussal való ábrázolása mellett c. tanulmánya alapján, míg a közönség Kövér László: Csapdákkal a városi varjak ellen c. előadását találta a legkreatívabbnak.
A nyerteseknek ez úton is gratulálunk!

Minden előadónak köszönjük pozitív hozzáállását, valamint plusz munkáját, amely az opponensi vélemények megfogalmazásával és ismertetésével járt, és elnézést kérünk azoktól, akik nem hallhatták élőben az opponensi véleményeket.

Különösen hálásak vagyunk a szakmai zsűri tagjainak munkájukért, társszervezőnknek: a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Karnak a hatékony együttműködésért, és hogy a rendezvénynek otthont adott, valamint támogatóinknak: az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek, a Communitas Alapítványnak, valamint az Evoline-nak, hogy lehetővé tették az Innováció és kreativitás a tudományban című konferencia megvalósítását.

Ugyanakkor köszönetünket fejezzük ki a szervezői csapat tagjainak azon szellemi és fizikai erőfeszítéseikért, melyekkel hozzájárultak a rendezvény rendhagyó módon való lebonyolításához.

         a konferencia főszervezői nevében:
         Székely Ibolya

Támogatók

Regisztráció

Megnyitó

Aranymetszés 2013.
Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat

Büfé

Előadások

Állófogadás

RÉSZLETES PROGRAM

2013. december 7., szombat
Helyszín: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Karának új épületegyüttese (Tordai út 4–14. sz.)

9.00 Regisztráció (B épület, földszint)
9.30 Ünnepélyes megnyitó (B épület, 3. emelet, terem 1.)

TEREM 1.

10.30 Aranymetszés 2013. Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat – a kutatás kolozsvári bemutatója (Előadók: Dr. Csata Zsombor, Dániel Botond, Talpas Botond)
12.00 Doktoranduszok Országos Szövetsége és a tudományos osztályok bemutatkozása
Bemutatkozik a Matematikai és Informatikai Tudományos Osztály, az Agrártudományi Osztály, a Filozófiatudományi Osztály, a Pszichológiai és Neveléstudományi Osztály, a Történelem- és Politikatudományi Osztály, a Műszaki-, Építészeti- és Földtudományi Osztály és az Irodalomtudományi Osztály.

TEREM 2. (A épület, 3. emelet)

10.30 Szekciómunkálatok I. - Jogtudományi előadások
10.30 Bihari Erika: A bíró szerepe a büntetőperben, a bírói etika és szubjektivitás 
10.45 Csonka Réka: Természetkárosítás
11.00 Gócza Ágnes: Fogyasztóvédelmi büntetőjog?
11.15 Keresztes Gergő Márk: A tisztességtelenség megítélése a fogyasztói szerződések jogában - magyar szabályozás és gyakorlat európai kitekintéssel
11.30 Dr. Kőmíves Péter Miklós: Media law of the minorities in Hungary
11.45 Dr. Balla Zsuzsanna: Az EU közbeszerzési korrupció elleni munkája
12.00-12.15 Kávészünet

12.15 Szekciómunkálatok II. Közgazdaság- és földrajztudomány témakör
12.15 Kovály Katalin: Az ukrán befektetési környezet és az Ukrajnába érkező külföldi befektetések sajátosságai
12.30 Székely Kinga-Katalin: Marketingorientált településfejlesztés, új lehetőségek a térségfejlesztésben Kovászna város példáján
12.45 Bálint Dóra: Dunaújváros - (Tér)Kép a fejekben
13.15-14.45 Ebéd (Agapé Étterem, Iuliu Maniu/Szentegyház u. 6. sz.)

TEREM 1.

15.00 Szekciómunkálatok III. Műszaki és természettudományi előadások
15.00 Csont István: Creating a database of natural language texts of different types for textological analysis
15.15 Simon Levente: A fraktáldimenzió érve a valószínűségi hálózatok egy innovatív algoritmussal való ábrázolása mellett
15.30 Hegyháti Máté: AWS ütemezési módszerek
15.45 Dr. Kvasznicza Zoltán: Felvonó hajtások a villamos hálózat zavarainak forrásai?
16.00 Fitos Gábor: Versenyképesség, fenntarthatóság, innováció kölcsönhatásai a mezőgazdaságban
16.15 Kövér László: Csapdákkal a városi varjak ellen

TEREM 2.

15.00 Szekciómunkálatok IV. Társadalomtudományi és bölcsészettudományi előadások
15.00 Gál Márk István: Az örök kérdés: Menedzsment vs. Leadership. Jövőbeli globális tendenciák a közszektorban.
15.15 Hamerli Petra: Olaszország és Trianon
15.30 Tódor Imre: Közelítések Carl Schmitthez
15.45 Nagy Andrea: Publikációk tudományos mérése
16.00 Lazsádi Csilla: Az óvodások szociális kompetenciájának, szociometriai státuszának és a primér szocializációs közeg szociodemográfiai tényezőinek kapcsolata
16.15 Székely Tünde: Subjects included in the European Higher Education at Bachelor`s degree level in the European Program Evaluation and Public Policy (EPPP) specialization
16.30-16.45 Kávészünet

TEREM 1.

16.45 Szekciómunkálatok V. Műszaki és természettudományi előadások, II. rész
16.45 Utassy Viktor: Méhsejtrácsos bútorlapok mechanikai tulajdonságainak modellezése véges elemes módszerrel
17.00 Nagy Gábor: Kreativitás a gázvizsgálat terén, avagy mire használhatók még az infúziós segédeszközök
17.15 Szövérfi Tibor: Ablakok légzárási vizsgálatánál alkalmazott mágneses tömítés
17.30 Vekov Imre: Toronyépület dinamikus tulajdonságainak meghatározása kísérleti módszerekkel
17.45 Kávészünet
18.00 Horváth Magdolna: Örökségvédelem az oktatásban és a gyakorlatban, épített örökségünk tanulmányozása (kutatás, felmérés, gyűjtés, megőrzés, megismertetés, vizsgálat, rehabilitáció)
18.15 Kósa Balázs: Közösségépítő- építő közösség
18.30 Horváth Ildikó: Konstruktív pedagógiai módszerek a minőségi műszaki felsőoktatás, a kreatív mérnökképzés szolgálatában
18.45 Turi Tamás: Az akadálymentes környezetre vonatkozó törvényi szabályozások, eltérő követelményrendszer, társadalmi elfogadottság, szakmai oktatás

TEREM 2.

16.45 Szekciómunkálatok VI. Társadalomtudományi és bölcsészettudományi előadások, II. rész
16.45 Rácz Éva-Mária: Rádió 2.0 - Közszolgálat a médiakonvergencia korában
17.00 Horváth Attila: Az újraolvasás lehetőségei, távlatai és korlátai – az értelemképző olvasó problematikája Sütő András Anyám könnyű álmot ígér kapcsán
17.15 Gál Adél: A népi írásbeliség vizsgálata Salánkon

20.00 Állófogadás (Agapé Étterem, Iuliu Maniu/Szentegyház u. 6. sz.)

HATÁRIDŐK

2013. október 28., 12:00
(GMT+2:00)*

Online regisztráció, valamint a tanulmány elsődleges változatának
(min. 5.000 karakter - max. 15.000 karakter) feltöltése

2013. október 31. Sikeres jelentkezésről való kiértesítés
2013. december 7. A konferencia munkálatai
2014. január 31. Tanulmány végleges változatának beküldése

*Figyelem! A helyek száma korlátozott (max. 40 fő), így a regisztráció időpontja fogja meghatározni a sorrendiséget!

TANULMÁNY

ÜTEMTERV

2013. október 28.,
déli 12:00 (GMT+2:00)
Tanulmány elsődleges változatának beküldése
2013. október 31. Sikeres jelentkezésről való értesítés
2013. október 28–november 4. Tanulmány elsődleges változatának formai elbírálása
2013. november 8.,
déli 12:00 (GMT+2:00)
A javított változatok beküldése
2013. november 11. A tanulmányok eljuttatása az opponensekhez
2013. december 4. Prezentációk elküldése
2013. december 7. Konferencia munkálatai
2014. január 31. Tanulmány végleges változatának beküldése
2014. február 1–március 7. Határidőre beérkezett tanulmányok lektoráltatása (visszajelzés a lektorálásról, lektori vélemény alapján javított tanulmányok beküldése)
2014. március 7–március 21. Az elektronikus konferenciakötet (DVD formátum) tördelőszerkesztése
2014. március 28. Az elektronikus publikáció (DVD) eljuttatása a szerzőkhöz


FORMAI KÖVETELMÉNYEK (tanulmány elsődleges változatához)     

Határidő: 2013. október 28., 12:00 (GMT+2:00)

Oldalbeállítás

Papír méret: A5, 210 mm (magas) × 148 mm (széles)
Terjedelem: minimum 5.000 karakter, maximum 15.000 karakter
Sorkizárt: teljes
Sorköz: egyszeres (single)
Betűtípus: Georgia, 11 p

Szerzői adatok

Szerző neve (balra igazítva, félkövér, 11 p)
Munkahely, város, ország (balra igazítva, 11 p)
Fokozat - amennyiben van/Képzési szint – magiszteri/doktori képzés stb. (balra igazítva, 11 p)
Második társszerző neve – amennyiben van (balra igazítva, félkövér, 11 p)
Munkahely, város, ország (balra igazítva, 11 p)
Fokozat - amennyiben van/Képzési szint – magiszteri/doktori képzés stb. (balra igazítva, 11 p)
Harmadik társszerző neve – amennyiben van (balra igazítva, félkövér, 11 p)
Munkahely, város, ország (balra igazítva, 11 p)
Fokozat - amennyiben van/Képzési szint – magiszteri/doktori képzés stb. (balra igazítva, 11 p)

Cím

Teljes cím (középre, nagybetűkkel, félkövér, 13 p)
Üres sor (13 p)
Fejezetcím: Absztrakt (balra igazítva, félkövér, 12 p)
Üres sor (12 p)
Absztrakt (maximum 500-1.000 karakter, teljes sorkizárt, 11 p)
Üres sor (11p)

A szöveg

Egyszeres sorköz, sorkizárt, 11 p
Fejezetcímek (balra igazítva, félkövér, 12 p)
Kérjük a szöveget bekezdésekre tagolni!

Táblázatok és ábrák

A szöveg tartalmazza a táblázatokat és az ábrákat.
Minden táblázat és ábra elektronikus formában készüljön, legyen megszámozva és címmel ellátva (középre igazítva és a táblázat/ábra alatt elhelyezve, 9 p). Figyelem: a táblázatokat és ábrákat külön számozzuk!
A táblázatoknak illeszkedniük kell az A5 formátumhoz.

Hivatkozások

A hivatkozások történhetnek lábjegyzet vagy szövegközi jegyzet formájában (a szövegben kérjük egyik vagy másik formát kizárólagosan és következetesen használni).

Felhasznált irodalom

A felhasznált irodalmi tételeket ábécérendben kérjük feltüntetni a tanulmány végén.

Figyelem: minden elfogadott tanulmánynak legalább egy szerzője jelen kell legyen a konferencián, hogy bemutassa azt.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK (tanulmány végleges változatához)    

Határidő: 2014. január 31., 12:00 (GMT+2:00)

Hamarosan

GY.I.K.

JELENTKEZÉS:

Ki jelentkezhet az Innováció és kreativitás a tudományban című konferenciára?

 • A konferenciára a Kárpát-medencéből származó vagy a Kárpát-medencében tanuló magiszteri hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók, posztdoktorok, illetve doktori fokozattal rendelkezők jelentkezhetnek.
 • A konferencia interdiszciplináris jellegű, vagyis a rendezvény nyitott a bölcsészettudományok, a társadalom- és természettudományok, a műszaki- és orvostudományok, illetve a művészetek képviselői számára.

Mikor tekintünk sikeresnek egy jelentkezést az Innováció és kreativitás a tudományban című konferenciára?

 • A jelentkező rendelkezik egyetemi végzettséggel.
 • Két évnél nem régebbi kutatással jelentkezik.
 • Vállalja az opponensi szerepet.
 • A tanulmány jellege és/vagy témája illeszkedik akár az innováció, akár a kreativitás legszélesebb értelemben vett fogalmához.
 • A jelentkező az online regisztrációs űrlapon feltölti tanulmányának elsődleges változatát, mely megfelel a megadott formai követelményeknek.
 • Mindez minél előbb megtörténik, hiszen a helyek száma korlátozott (max. 40 fő).

Mi a teendő a többszerzős tanulmány esetén?

 • A konferenciára csak annak a szerzőnek kell regisztrálnia, aki részt vesz a közös tanulmány bemutatásában.
 • Az online regisztrációs űrlap adott mezejében fel kell tüntetni a társelőadók nevét.

Egy személy több tanulmánnyal is jelentkezhet az Innováció és kreativitás a tudományban című konferenciára?

 • Minden személy csak egy tanulmánnyal jelentkezhet.
 • Kivételt képez az az eset, ha valaki jelentkezik egy tanulmánnyal, és társszerzője más tanulmány(ok)nak is. Ez esetben csak egy tanulmány bemutatásában vehet részt.

Lehetséges-e idegen nyelvű tanulmánnyal jelentkezni, illetve idegen nyelven publikálni az Innováció és kreativitás a tudományban című konferenciakötetben?

 • Igen. Az idegen nyelven való publikálás nincs feltételhez kötve.

A jelentkezés korhatárhoz kötött?

 • Nem, a jelentkezés nincs korhatárhoz kötve.

ELŐADÁS:

Lehet-e idegen nyelven tartani előadást?

 • Igen. Az idegen nyelven való előadás nincs feltételhez kötve.

Hány perces lesz egy előadás?

 • Az előadás időtartama 15 perc, amelyből 12 perc áll rendelkezésre a tanulmány bemutatására, a fennmaradó 3 percben elhangzik az opponensi vélemény és meg lehet válaszolni a felmerülő kérdéseket.

Mi történik, ha túl hosszúra nyúlik az előadás?

 • Az időkeret meghaladása esetén a szekcióvezető először figyelmezteti az előadót, majd felszólítja bemutatója befejezésére.

Milyen technikai felszerelésre lehet számítani a helyszínen?

 • A helyszínen biztosítva lesz laptop, kivetítő, pointer, illetve igény esetén hangfalak is.

Milyen típusú prezentációt hozhat a résztvevő?

 • Bármilyen bemutatásra alkalmas prezentáció-típust (pl. ppt, pdf, illetve Prezi).

TANULMÁNY:

Milyen formai követelményeknek kell megfeleljen a jelentkezéskor feltöltendő tanulmány?

 • A részletes formai követelmények elérhetőek, valamint letölthetőek a „Tanulmány” elnevezésű menüpontból.

Milyen formai követelményeknek kell megfeleljen a konferencia után beküldendő tanulmány?

 • A részletes formai követelmények elérhetőek, valamint letölthetőek a „Tanulmány” elnevezésű menüpontból.

Mennyire fontos a formai követelmények betartása?

 • Kizáró jellegű. Csakis a megadott formai követelményeknek megfelelő tanulmányokat fogadjuk el.

A konferencián bemutatott tanulmány megjelenik majd egy kiadványban?

 • Igen. Minden, az Innováció és kreativitás a tudományban című konferencián bemutatott, majd pozitív lektori véleményben részesült tanulmány, amely megfelel a formai követelményeknek, 2014 folyamán publikálásra kerül egy elektronikus tanulmánykötetben (DVD), melynek postázási költsége a szerzőt terheli. (További információkért l. az ütemtervet.)

RÉSZVÉTELI DÍJ:

Hogyan fizethető ki a részvételi díj?

 • Banki átutalással a konferencia időpontja előtt (legkésőbb 2013. november 25-ig).
 • Személyesen a konferencia helyszínén, a regisztrációkor.

Milyen plusz teendők, terhek jelennek meg banki átutalás esetén?

 • A nemzetközi átutalás, külön költséget jelent, mely kb. 25€–35€.
 • Amennyiben ezt a fizetési módot választja, kérjük e-mailben jelezze a szervezőknek, hogy rendelkezésre bocsássák az átutaláshoz szükséges adatokat.

Melyek az elfogadott pénznemek?

 • HUF
 • RON

SZÁLLÁS:

Lesz-e biztosítva szállás az előadóknak?

 • Nem. A szállás egyénileg, saját költségre foglalható, ehhez további információk októbertől lesznek elérhetőek jelen honlapon.

KÍSÉRŐ:

Hallgatóságként részt vehet kísérő a konferencián? Ha igen, ez mivel jár?

 • Az Innováció és kreativitás a tudományban című konferencián kísérői minőségben is részt lehet venni, a konferencia nyitott a hallgatóság számára és szívesen látunk minden érdeklődőt.
 • A kísérői minőségben való részvétel is regisztrációhoz kötött, és csak abban az esetben jelent külön költséget (az utazás, szállás stb. természetesen önköltséges), amennyiben a kísérő igényel étkezést a Konferencia helyszínén (részletesebben l. alább).

A konferencián biztosított lesz az étkezés?

 • A konferencián biztosított az ebéd és a vacsora, valamint a szünetekben kávé, tea és ropi fog a résztvevők éhségének csillapítására szolgálni.
 • Az előadók esetében a részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét.
 • A kísérőknek külön be kell fizetniük a helyszínen az étkezés költségét, amennyiben igénylik azt.